یارانه هیچ فردی را اجباری حذف نمی‌کنیم

وی افزود: اکنون کارگروه هایی در دولت تشکیل شده که مشغول مطالعه هستند، یکی هم روی موضوع ثبت نام و شیوه اجرا کار می کند، به گونه ای که به صورت آرام انجام شود، صف تشکیل نشود و کسی به صورت اجباری حذف نشود.

طیب نیا گفت: درآمدی را بر اساس قانون اعلام خواهیم کرد، کسانی که براساس درآمد اعلام شده خود را نیازمند تشخیص بدهند، اعلام نیاز می کنند و پرداخت نقدی آنها ادامه خواهد یافت، لذا پرداخت نقدی تنها به کسانی متوقف می شود که یا پردرآمد باشند و ثبت نام نکنند یا نیازمند باشند و ثبت نام نکنند که فکر می کنم این افراد زیاد باشند.

وی افزود: مردم خوب کشور ما که در دوران جنگ تحمیلی ایثارگری خود را نشان دادند اکنون هم که کشور ما در عرصه جنگی سنگین درگیر است مطمئن هستم که بخش قابل ملاحظه ای از مردم ما کسانی که به رغم نیاز ممکن است خود را از لحاظ روحی مستغنی بدانند ثبت نام نخواهند کرد ولی دولت بنا بر این ندارد که کوچکترین فشاری به اقشار متوسط و کم درآمد وارد شود.

منبع: mehrnews.com

/ 0 نظر / 13 بازدید