دنبال کاهش نرخ‌های مالیاتی هستیم

وی گفت: محور اول اصلاحات توسعه پایه های مالیاتی است،‌ ما نمی خواهیم افزایش درآمدهای مالیاتی را با افزایش نرخ مالیات محقق کنیم، حتی در پی کاهش نرخ مالیات هم هستیم اما می خواهیم پایه های مالیاتی را توسعه دهیم.

طیب نیا افزود:‌ نکته دوم انتقال پایه مالیات از تولید به مصرف است و بعد جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از سامانه های نوین و در پایان، سامان دهی معافیت های مالیاتی جز مواردی است که در جهت اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

وی در ادامه در باره مردمی کردن اقتصاد گفت: از ویژگی های اقتصادهای نفتی یک دولت بزرگ و یک بخش خصوصی نحیف و کوچک، طبیعتا دولت سهم بزرگی از اقتصاد را برعهده دارد و بخش عمده ای از مالکیت بنگاه های اقتصادی در اختیار دولت است و این مدیریت را به صورت کاملا ناکارآمد انجام می دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: به درستی در سیاست های اصل 44 و قانون اجرای سیاست های کلی این اصل، پیش بینی شده که ما باید زمینه های لازم برای توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش این بخش را فراهم کنیم.

/ 0 نظر / 10 بازدید