سبد کالاپیش زمینه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هاست


بر اساس گزارش‌های دریافتی ازجزییات این تبصره، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی در‌سال آینده، ۶۳۲‌هزار‌ میلیارد ‌ریال تعیین شده است که حدود ۵۱۹ هزارمیلیارد‌ریال از این درآمد از محل اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات تامین خواهد شد.

همچنین ۱۱۳‌هزار‌میلیارد ‌ریال نیز برای یارانه نان، برق و سایر کالا‌ها و خدمات خواهد بود. بررسی پیشنهاد کنونی دولت گویای این حقیقت است که در عمل ۱۳۲ هزارمیلیارد ریال رقم درآمدهای دولت از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته است که این موضوع بدان معناست که قرار است دولت دریافت‌های ریالی‌اش از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بالا ببرد. چرا که درعمل دولت در بخش یارانه نان، برق و سایر کالا‌ها و خدمات تنها ۱۰۰‌میلیارد تومان افزایش را در نظر دارد.

به گفته نوبخت بر اساس تبصره هدفمندی یارانه‌ها الحاقی به بودجه سال آتی، حدود ۵۲۰ هزار میلیارد ریال برای توزیع نقدی و غیرنقدی در جامعه مشخص شده است که این موضوع بدان معناست که دولت درعمل هدفگذاری خاصی برای تقسیم یارانه‌ها به ۲ بخش نقدی و غیر نقدی دارد. گفتنی است در بودجه پیشنهادی دولت قبل در سال ۹۲ اعتبار یارانه نقدی سال ۹۱ که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بود در پیشنهاد دولت دهم به ۹۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که در‌‌نهایت ۴۱ هزار میلیارد تومان تصویب شد. بدین ترتیب با احتساب اعتبار یارانه‌های غیرنقدی و یارانه نقدی گذشته، اعتبار این بخش ۱۱ هزار میلیارد تومان رشد یافته است. بر اساس این مصوبه میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم تغییری نخواهد کرد. تفسیر اعداد اعلامی دولت این گونه روایت دارد که ‌سال ۹۳ درعمل هدفمندی یارانه‌ها با میزان تورم همسو نشده و دولت به دنبال رشد درآمدهای خود در بخش افزایش قیمت سوخت خواهد بود.

منبع:tabnak.ir

/ 0 نظر / 8 بازدید